Lär dig ringmärka fåglar

Lär dig ringmärka fåglar

Djur, natur & jakt

Våren 2018 startar vi kursen i Ringmärkning. Vi träffs fyra gånger för teori och labbverksamhet och sedan 5 gånger under våren och sommaren för praktik.

Vi börjat med lite teori: varför ringmärka, vad är hittills känt om flyttvägar, hur hittar vi rastplatser, internationellt samarbete etc. Sedan lite laborativt varje gång som hur fyller vi i protokollen, hur matar vi in i datorn, hur mäter man vinglängd, hur ser man skillnad på en ettårig, tvåårig fågel etc. De laborativa momenten blir med uppstoppade fåglar.
5 gånger praktik har vi hela sommaren på oss och det finns ett tiotal personer som ni kan ringmärka med. Är man med på alla moment så får man intyg, men viktigare är att om man är med på allt så kan de flesta klara att ringmärka småfåglar. Dessutom är det inte stressigt för man sitter i lugn och ro med fågeln i handen och slår i böckerna. Är det för många fåglar som väntar, så släpper man dem bara.
Är det viktigt att ringmärka? Svaret är JA! Att få mer kunskap är jätteviktigt. Vi har 10000 arter globalt och hela 1300 närmar sig utrotning. Alltför många gånger på grund av okunskap och felaktiga beslut. Allra mesta kunskapen får vi genom frivilliga insatser!
Detta var lite kort om kursen och det skall bli spännande, tycker jag, att starta och lära oss detta tillsammans och det är roligt.
VÄLKOMNA
Gunnar