Hantverk & konst

Skriv en kort säljande text här
Tänk så här med säljande text:
- Vad handlar arrangemanget om?
- Vad får deltagarna lära sig?

Kursinnehåll
Lär dig virka.

Kursplan
Vi kommer vid två tillfällen att träffas och virka.

Cirkelledare
Annie Pettersson.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 2 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Lysekils hemslöjdsföreningen Stangen.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.