Trädgård, hus och hem

Lär känna din trädgård

Kursinnehåll
Vi besöker tillsammans deltagarnas trädgårdar. Vi skapar tillsammans frågeställningar under cirkelns gång som vi tillsammans hittar lösningar på under ledning av cirkelledaren Anneli Gustafsson

Cirkelledare Anneli Gustafsson
Annelie är bl a utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt och har tidigare drivit blomsterhandel. Hon har en bred kunskap inom trädgård.

Bra att veta
Vi kommer att vara utomhus, tänk på kläder efter väder.
Då vi besöker deltagarnas trädgårdar kan eventuellt bil behövas för transport.

Cirkeln arrangeras i samarbete med

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.