Data & IT

Cirkeln startar när det är minst fyra anmälda med samma sorts tillverkare på läsplatta eller smartphone. Deltagarna tar med och arbetar med sin egen läsplatta/smartphone.

Läsplatta och smartelefon grundkurs, innehåll :
Lektion 1 Introduktion: appar, inställning mm
Lektion 2 Internet och bank
Lektion 3 Bild och video

Cirkelledare Olof Skårhag
Plats: Göteborgsvägen 217A, Bohus