Samhälle, Övrigt

Välkommen att delta i en Lättpratad valdiskussion i Stenungsund!
Studieförbundet Vuxenskolan och FUB genomför i över 100 kommuner i Sverige en studiecirkel i demokrati och val för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stenungsund är en av de kommunerna.

En grupp personer träffas och lär sig tillsammans om demokrati och de allmänna valen i Sverige.

Bakgrunden är att valdeltagandet i den här gruppen är så lågt som 20-40 procent. Det vill vi ändra på.

Den här gruppen har förberett frågor som de vill ställa direkt till sina lokala politiker.

Varmt välkommen till en träff som vi kallar Lättpratad valdiskussion!
Anmälan här intill.

Tidsprogram:
9.30-ca. 10.30: Workshop - så kan du som politiker skriva/prata lättläst/lättpratat
10.30: Fika (kaffe/te och macka) och Lättpratad valdiskussion
11.30: Avslutning

Arrangeras i samarbete med:
Stenungsunds kommun och Kulturcentrum Väst

Tills vi ses, kan ni läsa mer här: https://www.sv.se/om-sv/mitt-val/politiker/
Om FUB: https://www.fub.se/