Hantverk & konst

Välkommen till Skandiamuseet. Vi renoverar och meckar med tändkulemotorer. Lär oss mer om motorer och hur dessa ska underhållas.