Hantverk & konst

En studiecirkel som passar både dig som nybörjare och du som kan lite mera. Lär dig måla i akvarell och/eller akryl. Du bestämmer själv. Vi lär oss olika tekniker och tillvägagångssätt för att bygga upp en målning.

Studiematerial
I deltagaravgiften ingår ej material. Ta med det material du vill jobba med under studiecirkeln t.ex. block, penna, färger m.m. Mer information får du vid första träffen.

Cirkelledare
Rrustem Bujupi är en erfaren cirkelledare som har hållit i många cirklar inom teknikerna akvarell och akryl.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.