Hälsa & välbefinnande

Meditation och samtal - för personlig utveckling!


Kursinnehåll
Genom vägledda meditationer och samtal, med olika teman varje vecka, kommer du att lära känna dig själv på ett djupare plan. Du kommer få förståelse för dina tankar , känslor och reaktioner. Få verktyg för att bearbeta, förändra och läka det som behövs. Några av ämnena för träffarna kommer att vara barndomen, acceptans och tidigare liv. Vi kommer också att kunna anpassa ämnesvalet efter behov, eller önskemål, som kan finnas i gruppen.

Varmt välkommen!

Tina Bjerkås
Regressions-, samtals- och hypnos terapeut
www.inreresor.com

Kursplan
Vi träffas 6 gånger, Varannan Tisdag med preliminär start. 15/9; klockan 18:30-20:45. Högst 6 deltagare. Om Coronaläget är sådant, under hösten, att vi inte kan träffas fysiskt, kommer kursen att ske över nätet i stället.Bra att veta
Cirkeln arrangeras i samarbete med Tina Bjerkås på www.inreresor.com.

Anmälningsinformation
Anmälan till kursledaren Tina Bjerkås på e-post kurs@inreresor.com eller telefon 0739 499 455.

För mer information kontakta
Tina på telefon 0739 499 455 eller skicka ett mejl till kurs@inreresor.com.