Hälsa & välbefinnande

Meditation och samtal – för personlig utveckling

Kursinnehåll
Genom vägledda meditationer och samtal i gruppen, med olika teman vid varje tillfälle, kommer du att lära känna dig själv på ett djupare plan. Du får bättre förståelse för dina tankar, känslor och reaktioner. Du får verktyg för att bearbeta, förändra och läka det som behövs. Några av ämnena vi kommer att undersöka är barndomen, acceptans, tidigare liv och våra tankar om detta. Vi kommer också att kunna anpassa ämnesvalen efter behov och önskemål som kan finnas i gruppen.
Varmt välkommen!

Kursplan
Vi träffas, i Svanesund, varannan tisdag 18.30-20.30 med start den 5 oktober.
Kostnad för kursen är 1000 kr.

Cirkelledare
Tina Bjerkås
Regressions- samtals- och hypnos-terapeut

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.

För mer information kontakta
Tina på telefon 0739 499 455 eller skicka ett mejl till kurs@inreresor.com
eller Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900.