Media & kommunikation, Musik, teater

LJUD & LJUS med Jonas Karlsson från Regionteater Väst – Lär dig programvaran och tekniken bakom att skapa ljud- och ljusmiljöer till föreställningar!

SV Väst och Ljudaborg Kulturförening driver projektet Känsla för Lödöse. Målet är att uruppföra pjäsen Var skall staden ligga? utomhus på Ljudaborg Kulturplats i Lödöse sommaren 2021. I projektet ingår ett mentorprogram i Ljud och Ljusteknik. Här kan du läsa mer om det samt anmäla ditt intresse. Startdatum är preliminärt och bestäms när vi har en full grupp (max 5 personer). Beroende på myndigheternas restriktioner kommer delar av programmet eventuellt vara på distans. I de fall det går att träffas fysiskt så kommer det att vara i Lödöse.

Information om mentorprogrammet i Ljud och Ljusteknik:
Här kommer du få lära dig grunderna för Ljud & Ljusteknik. Vi går igenom vägen från ljusbordet till att lampan lyser och hur man kan programmera ett ljusbord så att fler lampor lyser samtidigt Vi går även igenom lite grundläggande elsäkerhet.

Vi lär oss koppla upp högtalare för att kunna spela upp ljudeffekter och pratar om hur man jobbar med ljud för att förstärka tex en känsla eller ljudmiljö i föreställningen. Vi kommer även kika på en programvara som ofta används när man programmerar ljud till föreställningar.

Är du macanvändare kan du kostnadsfritt ladda ner programmet och börja kika på det innan vi startar. Det heter Qlab och du hittar det på www.figure53.com Finns även bra tutorials på youtube att titta på.