#metoo: nästa steg

#metoo: nästa steg

Dans

metoo: nästa steg


Vi träffas första gången 20 mars kl 18.00-19.30 på föreningsgatan 9. Under första träffen kartlägger vi gruppens idéer och tankar kring vad var och en kan bidra. Tanken är sedan att ses 1 gång i månaden för att diskutera hur vi går vidare efter me too.

Fokus kommer inte ligga på egna historier för det har vi hört nog av. Utan hur ska vi gå vidare? Hur bemöter vi diskriminerande kommentarer? Hur bemöter man folk? Hur uppfostrar vi våra söner? osv osv..


Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid minst 3 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900