Trädgård, hus och hem

Min Villa är en digital servicebok som hjälper dig att hålla koll på hur ditt hus mår. Tjänsten Min Villa har tagits fram av och ägs av Villaägarnas Riksförbund och är en förmån för dig som är medlem i Villaägarna. I Min Villa kan du skapa en underhållsplan för ditt hus - ett enkelt och smidigt sätt att ha koll på vad som gjorts och vad som bör göras på huset.
Med Villaägarnas experters råd för hur du kan kontrollera och åtgärda eventuella brister får du en tryggare villavardag.

Du kan nu anmäla dig till en kväll och få lära dig hur du gör för att få in ditt hus i tjänsten Min Villa.

Samarrangemang mellan Studieförbundet Vuxenskolan Väst och Villaägarna Uddevalla.

Ring och anmäl dig senast den 25/11 på telefon 010-33 00 900