Djur, natur & miljö

OBS framflyttad till våren 2022

Motorsågskörkort nivå C - Trädfällning avancerad

Kursen ger kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av svårare träd såsom fastfällda och vindfällda. Användning av kraftfulla hjälpmedel som vinsch, fällriktare, kilar i bredd och flera lager. Kunskaper i att fälla, kvista och kapa grenar i spänn på ett säkert sätt.

Förkunskaper: Godkänd motorsågskörkort nivå A + B samt 80 tim praktik.

Kursen är på 4 träffar: en inledningskväll med teori samt tre heldagar kl 09.00-16.00

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart. Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut.

För anmälan och mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900