Djur, natur & miljö

Syfte och mål med utbildningen:

Motorsågsutbildning på nivå C har som mål och syfte att komplettera den kunskap som tillgodogjorts på nivå A och nivå B. För att ta motorsåg C krävs minst 80 timmar användning av motorsåg. Klass C ger utbildningstagaren den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att på ett säkert sätt kunna utföra arbeten inom ramarna för skogsarbete som är svårt och riskfyllt. Detta inkluderar fällning av svåra träd, nertagning av träd som är svårt fastfällda samt tillvaratagande av vindfällda träd.

I priset ingår:
Utbildning nivå C, uppkörning samt körkortet.
Ev. omprov ombesörjes och betalas av deltagarna själva.

Information om kursen:
Ledare: Per-Erik Svensson, Borås
Plats: Fröskog, Åmåls kommun
Deltagaravgift: 7190kr

Teori: Måndag kväll 2/11, tid och plats meddelas senare
Praktik: tisdag 3/11 och onsdag 4/11 praktik dagtid (troligtvis 08.00-16.00)
Uppkörning: torsdag 5/11 dagtid
Exakt info om platser och tider skickas ut till de anmälda före kursstart.

Observera:
Meddela oss om fakturan ska ha en annan betalare.
Kursen har endast 5 platser per grupp. Vi har möjlighet att starta upp fler kurser om behov finns.
För att gå kursen måste man ha ett Motorsågkörkort A+B.

Eventuella frågor hänvisas direkt till cirkelledare Leif Aronsson telefon 070-525 06 91 eller via mail liefa@telia.com

Vi reserverar oss för eventuell förändring av deltagaravgiften!

Deltagarna måste ha egen godkänd utrustning:
Motorsåg, hjälm med visir, hörselskydd, skyddsbyxor, skyddsstövlar med sågskydd, varselkläder, arbetshandskar.

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart. Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900