Musik i Flatö kyrka - Konsert i sommarkväll

Musik i Flatö kyrka - Konsert i sommarkväll

Musik, teater

Årets konsert bjuder på två kvintetter för piano, ett äldre av Schubert och ett nyskrivet av David Saulesco. Efter pausen framförs två kvartetter för piano, ett äldre av d'Indys och ett nyskrivet av Gustaf Blix.

Biljettpris: 200 kr, kan köpas genom att gå in på www.flaton.se och navigera till Flatö Kyrkas Vänner och årets sommarkonserter. Klicka på biljettknappen så kan du köpa biljett online. Kolla också hemsidan för mer information om ombud samt om ev möjlighet att köpa vid kyrkan.

Möjlighet finns att ta en kopp kaffe i caféet som öppnar 1,5 tim innan konserten. I pausen finns möjlighet till förtäring i skolan.

Arrangeras i samarbete med Flatö Kyrkas Vänner