Myckleby hembygd- och fornminnesförening - Kulturvandring vid Hålebäcken

Myckleby hembygd- och fornminnesförening - Kulturvandring vid Hålebäcken

Historia & Konsthistoria

Vandring vid Hålebäcken. Parkering vid Stillingsöns handel.

Arrangeras i samarbete med Myckleby hembygds- och fornminnesförening