Historia & Konsthistoria

Vandring vid Skogslyckan-Hals. Parkering vid Svanesunds badplats.

Arrangeras i samarbete med Myckleby hembygds- och fornminnesförening