Djur, natur & miljö

Naturvandring


Utifrån allemansrättens möjligheter


Kursplan


Välkommen på naturvandringar i vackra Sotenäs! Med telefon och kartor
artbestämmer vi och lär oss om vad som går att ta utifrån allemansrätten.
Målet är att på ett lustfyllt sätt lära och ta del av de 13 punkterna i
allemansrätten, om ekosystemet och floran.
Det eventuella skräp som finns ute i naturen tas om hand för att skapa ett
återvinningskonstverk som skapas i gruppen. Detta sker vid tumlaren Väjern.
Gruppen får själva utforska vad som kan vara fritt att använda utifrån naturens
skafferi. Deltagarna är från 13- år och uppåt. (Barn under 13-år följer med i
förälders sällskap efter överenskommelse med ledare för utbildningen).Kläder efter väder gäller.Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900