Djur, natur & miljö

22 mars 2021 drar det igång igen på Åsnebyn kl: 18.00.
Alla intresserade är välkomna!

Det kostar 1000 kr + kurslitteratur och vi räknar med att de flesta har vid kursens slut ett eget bisamhälle att invintra. Mer om detta får ni veta under kursens gång.
Frågor besvaras av: Stig Granath tel: 0530-230 26 el 070-635 08 04 och/eller Kjell Sjöberg mobil: 070-332 99 67

Kurslitteratur: Mina första år som biodlare

Cirkeln arrangeras i samarbete med

Melleruds Biodlarförening

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900