Djur, natur & miljö

Grundkursen avser lära Dig tillräckligt mycket för att helt på egen hand kunna sköta en biodling.

Kursen omfattar både teori och praktik. 5 teori- och 5 praktikpass, totalt tio sammankomster om ca 3 lektionstimmar per gång.

Teoridelen börjar troligen i slutet av februari/början av mars. och vi träffas var 14:e dag.

Praktikdelen börjar tidigast i maj och är utspridd över hela sommaren. Tider och platser bestäms av binas utveckling och vädret.


En kort sammanfattning, av vad kursen i huvudsak handlar om. Givetvis kan Du, som kursdeltagare, påverka.

Kursplan

Teoridelen
Introduktion av kursen. Biodlarens utrustning.
Bisamhället och dess invånare. Binas biologi.
Året i bigården.
Drottningodling och honungshantering.
Problem i bikupan. Bihälsa.
Avläggare, dvs hur man bildar nya bisamhällen.

Praktik (under sommaren)
Vi bekantar oss med ett bisamhälle.
Vi gör en avläggare
Vi skattar ett samhälle (skattar =tar honungen)
Vi slutskattar och invintrar ett samhälle.
Vi lär oss mer om honungshantering och kvalitet

Studiematerial ingår i deltagaravgiften och finns på plats vid cirkelstart

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900