Djur, natur & miljö

Grundkursen avser lära Dig tillräckligt mycket för att helt på egen hand kunna sköta en biodling.
Kursbok: Mina första år som biodlare.
Arbetsbok: Min Biodling.
Böckerna ingår i kursavgiften, och delas ut vid första träffen,

Fika: Föreningen står för detta på första sammankomsten. Därefter egen fikakorg.

Preliminärt schema - teori.

Träff 1 tisdag 25 feb
Start/administration av kursen
01 Introduktion av kursen (snabbgenomgång)
02 Livet i bisamhället.
Träff 2 tisdag 3mars
03 Biodlarens utrustning.
Träff 3 tisdag 24 mars
04 Året i bigården del 1, dec - maj.
05 Året i bigården del 2, juni - november.
Träff 4 tisdag 7 april
06 Bihälsa/bisjukdomar.
Problem i kupan.
Träff 5 tisdag 21 april
08 Bigården och dragväxter.
09 Avläggare och något om drottningodling.
Träff 6 tisdag 5 maj
10 Honung, och honungshantering,
Träff 7 tisdag 19 maj
07 Praktiskt arbete i bigården.

Praktiken är tänk att omfatta följande moment, med viss reservation:

Pass 1
Vi bekantar oss med bisamhället och dess invånare.
Pass 2
Mera om samhället, och så gör vi avläggare, d.v.s. skapar nya bisamhällen.
Pass 3
Vi skattar ett samhälle. Skattar = tar vara på honungen.

Alla kursdeltagare är också välkomna till föreningens tisdagsträffar.
Det finns mycket lärdom att inhämta på dessa kvällar. Det är alltid någon
erfaren biodlare där, som håller i kvällens verksamhet.

Tanums Biodlareförening www.tanumsbiodlare.se, i samarbete med:
Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.
Vi startar kursen när vi minst har 9 anmälda och förbehåller oss rätten att flytta fram datum tills vi har minst 9 deltagare.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900