Trädgård, hus och hem

Odla mycket på liten yta under lång säsong

Odlaren och inspiratören Åke Wikström föreläser
kring temat ”Odla mycket på liten yta under lång
säsong”. Föreningen bjuder på kaffe och bulle.

Arrangeras i samarbete med
Ucklums hembygdsförening

För mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900