Hälsa & välbefinnande

Denna cirkel är på 6 gånger och under träffarna kommer dessa ämnen att tas upp:

1. Vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende
2. Stress-Ångest-Utmattning hänger det ihop med låg självkänsla
3. Hur får vi kontakt med självkänslan inom oss
4. Hur sätter vi oss själva i första rummet
5. Vilken kommunikation är gynnsam för vår självkänsla
6. Vem vill du vara och hur vill du uppfattas