Hållbar utveckling

Vi lever i en tid då många av oss både längtar efter och ser ett akut behov av en mer genomgripande samhällsförändring. Hur kan vi nå längre genom att gå djupare? En del av omställningsrörelsens grundfilosofi är att den yttre och inre omställningen behöver gå hand i hand för att vi ska klara det här. Inre omställning belyser psykologiska, känslomässiga och existentiella perspektiv. Den ställer också frågor kring hur vi mår i omställningens tid, hur vi möts och hur omställningen kan ge oss mer av det vi längtar efter.

Amanda Martling har varit aktiv inom Omställningsnätverket sedan föreningen bildades 2013. Hon håller kurser och workshops om yttre och inre omställning och har tillsammans med Elinor Askmar gett ut boken ”Sången från jorden – 32 röster för en ny relation till planeten”. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor och kommunikation i drygt tio år inom miljörörelsen och offentlig sektor. Det går att läsa mer om Amanda och hennes arbete på urkarlektilljorden.se.

Anmälan krävs. P g a Corona-pandemin har vi satt ett maxantal deltagare till 40 personer denna dag, först till kvarn! Om du efter anmälan får förhinder, tänk på att aktivt avanmäla dig via Kundtjänst 010-33 00 900.

Plats
Billströmska folkhögskolan, Tyftsalen.
Fri entré, vi bjuder på lokalproducerad fika. Varmt välkomna!

Arrangemanget utgör en del av det Leader-finansierade projektet ”Ett år i omställning” som genomförs av föreningen Omställning Tjörn i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900