Hållbar utveckling

Fossil energi har i grunden revolutionerat människans mobilitet. Björn Forsberg berättar den makalösa historien om hur vi från kol och ångkraft, till jetflyg med global räckvidd, sprängde rummets gränser. Om hur vi blev en fartfläktande civilisation med världen inpå knuten.

Men kanske är fartfesten snart över? Om vi ska klara klimatet måste vi snabbt ta oss ur det fossila. Så hur ser våra möjligheter att färdas ut i framtiden? När vi återvänder till en fossilfri värld och samhället bortom pandemin? Och vilka problem och möjligheter kommer omställningen från fossilsamhället innebära för oss landsbygden?

Björn Forsberg är forskare i statsvetenskap med inriktning på hållbar utveckling, författare och folkbildare. Han har doktorerat på en avhandling om kommuner som går före i omställning till hållbar utveckling, och har tidigare skrivit böckerna Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar. Nu är han aktuell med boken Fartrusiga (2020) som berättar historien om hur vi blev en fartfyllt massmobil värld. Men också om hur en fossilfri framtid kommer förändra vår mobilitetskultur i grunden.

Information och anmälan
Föredraget hålls via den digitala mötesplattformen Zoom. Länk för deltagande skickas efter din anmälan.

Det här föredraget är kostnadsfritt. Arrangemanget utgör en del av det Leader-finansierade projektet ”Ett år i omställning” som genomförs av föreningen Omställning Tjörn i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900