Hållbar utveckling

Rent vatten är en livsviktig resurs och en förutsättning för liv.
Hur hanterar vi på Tjörn framtidens ovissa väderförhållanden, med perioder av torka och perioder av regn? Är lösningen att omfördela färskvatten från fastlandets reservoarer eller måste vi ställa om vårt förhållande till användning av den resursen?

Erik Berg, arkitekt och boende på Tjörn talar utifrån två aktuella projekt om hur vi kan samla, lagra och återanvända vatten och närsalter runt hemmiljön.

Kristian Littke, miljöstrateg på Orust kommun och bosatt på Tjörn. Arbetar nu i LOVA-projektet Vatten Värt att Värna som söker pengar till olika våtmarksprojekt i 8+fjordar-området. Kommer tala om utdikningen av Sverige, vad det fått för problem och vad vi kan göra åt det. Även om våtmarker och varför det är så ekologiskt viktigt att vi värnar om våra vattenmiljöer, och varför det är viktigt för det mänskliga samhället att hantera vatten på ett mer varsamt sätt.

Förköp
Ingen föranmälan

Arrangeras i samarbete med
Omställning Tjörn samt Egnahemsfabriken. Aktiviteten utgör en del av projektet "Ett år i omställning", finansierat av Leader Södra Bohuslän.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900