Djur, natur & miljö

Fotograf: Thomas Liebig

Vad händer i naturen på Orust

Följ med Thomas Liebig och möt hösten i Orustnaturen

Vid fyra tillfällen följer vi vad som är på gång i Orustnaturen. Thomas som följt detta skådespel under många år berättar på ett inspirerande sätt om vilka djur vi ser i luften, på vatten, i träd och buskage samt på marken. Några är vanliga och ”säkra kort” andra kanske mer ovanliga. Man kan aldrig veta i förväg. Studiecirkeln är för oss som gillar naturen men inte har så stor kunskap och vill lära lite mer.

Första träffen ses vi vid pendelbussparkeringen i Varekil. Följande träffar bestäms löpande och som deltagare meddelas du veckan innan.

Vi vandrar i lätt terräng fram till bra platser. Vi hinner även med en stunds medhavd fika.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.