Media & kommunikation

Vill du som cirkelledare lära dig enkla tips till hur du planerar och genomför en digital träff, eller en hel cirkel?

Vi välkomnar dig att delta i denna träffen där vi går igenom enkla tips till till digital pedagogik och hur du på bästa sätt planerar dina digitala träffar.

Vi kommer bland annat gå igenom följande:
- Hur kan jag planera en digital cirkel?
- Att tänka på kring tekniken
- Ljud och ljus, hur viktigt är det?
- Att starta med en tydlig introduktion till träffen/mötet
- Rundor
- Dela upp i smågrupper

Träffen är via den digitala plattformen Jitsi, i god tid innan träffen kommer du att få en länk skickad till dig så du enkelt kan logga in för att delta.
Inga tidigare erfarenheter krävs.


Om du har frågor gällande träffen kontakta Jennie: jennie.muller@sv.se
Varmt välkommen med din anmälan!