Hållbar utveckling

Rikard Wingård är till vardags lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, men är också aktiv som certifierad permakulturdesigner. För närvarande håller han på att avsluta ett diplomarbete inom permakulturdesign med särskilt fokus på kompost och markförbättring. Rikard kommer att tala om vad permakulturdesign egentligen är för något, vad vi kan ha för nytta av det och hur en går tillväga för att komma igång med sitt eget designarbete.

Pga Corona-pandemin är antalet deltagare begränsat till 40 personer, vilket möjliggör social distansering enligt gällande rekommendationer. OBS! Stanna hemma vid förkylningssymtom.

Plats och tid
Billströmska Folkhögskolan, Tyftsalen.

Förköp
Arrangemanget är kostnadsfritt. Fika ingår.

Arrangeras i samarbete med Omställning Tjörn.
Arrangemanget utgör en del av det Leader-finansierade projektet ”Ett år i omställning” som genomförs av föreningen Omställning Tjörn i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900