Djur, natur & miljö

Hur vill du att din livsmiljö ska se ut?


Permakulturdesign är ett verktyg för att skapa hållbara miljöer genom att ta utgångspunkt i principerna för hur naturliga ekosystem fungerar. Från början står begreppet permakultur för "permanent agrikultur" men har mer och mer kommit att betyda permanent kultur i alla avseenden, sociala och ekonomiska såväl som ekologiska. Att designa ett system (det kan vara allt från en lägenhet, en villa eller en gård till ett helt samhälle eller en kommun) med hjälp av permakultur syftar till att inom systemet tillgodose alla mänskliga behov samtidigt som betingelserna för allt annat liv upprätthålls och förbättras.

Kursen introducerar permakulturdesign och hur du kan använda det för att skapa en hållbarare, energieffektivare och mer självförsörjande tillvaro på den plats du befinner dig. Vårt mest primära behov är förstås vatten och mat, följt av skydd mot vädrets makter, och det är hur vi med hjälp av permakulturdesign kan tillgodose dessa kursen fokuserar på - det vill säga hur vi kan designa våra livsmiljöer, trädgårdar och bostäder, så att de i så hög grad som möjligt samspelar med de naturliga processerna runt omkring oss istället för att ständigt kämpa mot dem.

Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900