Djur, natur & miljö

För er som har gått nybörjarkurs och vill ha praktisk påbyggnad eller ni som haft bin ett tag och vill ha mer praktisk erfarenhet.

I den här studiecirkeln ligger tonvikten på att träna och diskutera praktiska moment i biodlingen. Arbetsmaterialet är föreningens bisamhällen. Övergripande kapitel från kurslitteraturen är Året i bigården och Bihälsa.

Det blir fem tillfällen i föreningsbigården, maj - juni. Alla gånger är kl 18-21. Vi börjar med vårundersökning, nästa gång bedömning av bistyrka och utrymme, tredje gången svärmförhindrande åtgärder, fjärde gången bilda avläggare och sista gången bedöma om honungen är klar för sommarskattning.
Vi använder SBR:s kurslitteratur för nybörjare: Mina första år som biodlare och arbetsboken Min biodling. Se kurslitteraturen https://www.biodlarna.se/produkt-kategori/larobocker/

Kursavgift: Medlemmar i Södra Inlands bf 650 kr/person, övriga 900 kr/person. Fika ingår. Kurslitteratur ingår inte.

Frågor till Eva Carlsson evai.carlsson@gmail.com alternativt mobil 0707-314 563. OBS att ”först till kvarn gäller” vid anmälan.

I samarbete med Södra Inlands biodlareförening