Vad handlar egentligen prepping om, och vad är en prepper?
Det handlar om att vara beredd ifall krisen kommer men också att vara medveten om vilka risker som finns. Samhället räknar med att vi skall klara oss själva i 72 timmar. Varför satte man just 72 timmar?
Vad behöver man egentligen ha hemma för att klara sig i 72 timmar?
Undersökningar i Sverige visar att vi är sämre förberedda nu än för 40 år sedan. Varför blev det så?
Teknologin går framåt med en rasande fart men är det alltid bra?
Under denna studiecirkel kommer ni att få svar på ovanstående och mycket mer. Ni kommer helt enkelt att vara mer förberedda.


Kursen är förlagd på 3 tillfällen med 3 studietimmar per träff. Preliminärt startdatum är onsdagen 19 februari, om ej tillräckligt många anmälda så flyttas starten fram.

Välkommen med din anmälan!