Media & kommunikation, Pedagogik, Övrigt, Musik, teater

Arbetsmarknadsnära kurser på distans

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans (AMNI) och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.

Hur skapar du ett kulturprojekt från start till slut? I kursen ”Projektleda digitala kulturarrangemang?” får deltagarna arbeta fram ett kulturarrangemang som är helt eller delvis digitalt. Kursen varvar teoretiska moment ledda av kursledare och gästföreläsare med praktiskt arbete där deltagaren får applicera teorin på ett eget projekt. Vi inleder med att formulera en projektidé, arbetar sedan med att konkretisera idén genom olika processverktyg, och avslutar med projektpresentationer. Det kommer även finnas möjlighet att efter avslutad kurs pitcha sin idé för verksamhetsutvecklare inom SV för den som vill ta sitt projekt vidare ut i verkligheten.
Du väljer själv på vilken nivå du vill arbeta med ditt projekt. Kanske vill du testa hur det är att formulera och arbeta med en idé som projektledare – då är denna kursen ett utmärkt första steg där du förutsättningslöst kan fördjupa dig i projektformen. Kanske har du några genomförda projekt i ryggsäcken eller ett drömprojekt du alltid velat genomföra – då är denna kursen en utmärkt möjlighet att ta ditt projekt från idéstadiet till förverkligande genom praktiskt arbete och nätverkande.

Kursledare
Emma Axberg – Projektledare & Producent med bakgrund inom scenkonst
samt gästföreläsare

Kursen består av 10 tillfällen med följande rubriker
1. Vad är ett kulturprojekt?
2. Projektplan
3. Finansiering och projektstöd - gästföreläsare
4. Budget
5. Tidschema
6. Arbetsstruktur
7. Digitala plattformar - gästföreläsare
8. Marknadsföring
9. Bygga starka och inkluderande team, digital mötesteknik – gästföreläsare
10. Avslutning och projektpresentation

SV Väst kommer under 2021 erbjuda kostnadsfria kurser på distans till dig som är arbetslös eller riskerar att permitteras eller varslas pga Corona. Kurserna omfattar totalt 40 timmar och ges i studiecirkelform. Alla kurser är 100% distansbaserade - i enlighet med folkbildningsrådets direktiv - och erbjuds via Zoom. Anmäl dig snarast. Begränsat antal platser!