Pedagogik

Detta är en fortsättningskurs på Retorik - grundkurs.

Som kursdeltagare får du själv skriva och framföra tal i grupp. Tillsammans debatterar och analyserar vi olika typer av budskap och ämnen.

Max 8 deltagare