Musik, teater

Inställt på grund av det förvärrade pandemiläget
Revy Ljungskile presenterar De glada tjugotalen
Vi hoppas att 2022 kan bli ett revyår igen. Ljungskile Teatersällskap fyller 25 år. Så vi gör nu en jubileumsrevy. Vi trodde förstås att det skulle bli en tjugofjärde revy och att tjugofemårsjubileet skulle firas med revy nummer tjugofem. Vi planerade till och med en friluftsrevy i parken utanför Ljungskilegården våren 2021, men vid den tiden meddelade polisen att publiken fick vara maximalt 8 personer, publikytan avgränsad med kravallstaket och att vakter skulle se till att det inte blev trängsel utanför staketen. Så av den planen blev det ingenting! I stället lanserade vi idén "revy på tvären" med två kavalkader ur våra senaste revyer på Youtube, där vi också publicerade de sex senaste revyerna.

Nu ser situationen ljusare ut, och 2022 planerar vi revy. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och för att undvika krav på vaccinationspass begränsar vi publiken till 80 personer per föreställning, Tankarna går tillbaka till 1920-talet, det glada tjugotalet. Så försöker vi se på de hundra år som gått och kallar revyn De glada tjugotalen.

Vi kommer förstås att häckla lokalpolitiken, men också många andra av dagens fenomen kommer under Ljungskilerevyns lupp med sneglingar bakåt över det sekel som gått. Det blir mycket sång och dans till musik från Charlestoneran till de senaste tillskotten i vår musikskatt, allt till ackompanjemang av vår fyramannaorkester.

Förköp
Biljetter finns att boka/köpa hos: www.ljungskilerevyn.se
Från och med 27 december säljs biljetter också hos El & Fritid, Vällebergsvägen 5, Ljungskile.

Vi följer Folkhälsomyndighetens instruktioner med anledning av Covid-19-pandemin och begränsar publiken till 80 personer per föreställning. Så för att säkert få plats köp biljett så snart som möjligt!
Biljettpris Vuxen: 200 kr
Ungdomar som inte fyllt 18 år: 100 kr
Barn under 7 år går gratis i vuxens sällskap

Grupper om minst 10 personer beställer via Kerstin Wennebro, kerstin.wennebro@gmail.com, 070-24 25 850.

Revyn spelas upp:
Premiär lördag 29 januari 2022 kl. 16:00
söndag 30 januari 2022 kl. 16:00
lördag 5 februari 2022 kl. 16:00
söndag 6 februari 2022 kl. 16:00
fredag 11 februari 2022 kl. 19:00
lördag 12 februari 2022 kl. 16:00
söndag 13 februari 2022 kl. 16:00

Arrangeras i samarbete med: Ljungskile Teatersällskap