Djur, natur & miljö

Lär dig att sköta och hantera röjsåg på ett säkert och effektivt sätt, med mål att klara röjsågs-körkort.

Hur en bra röjsåg ska fungera, hur du filar klingan så att den blir vass, hur du använder sågen i olika situationer och hur du kan fälla stammarna i önskad riktning.
Startdatum kommer.
Lokal meddelas senare.

Studiematerial
Boken ”Röjsågning” från Skogsstyrelsen,
samt ”Studiehandledning Röjsågskörkort nivå RA+RB”

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart. Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900