Djur, natur & miljö

Inspelad 1952 av Erling Zackrisson, Göteborg
Skildrar människor och verksamheter i Bohuslän.

En resa från Stenpiren i Göteborg upp via många hamnar, landstiger i Svinesund och landvägen åter till Göteborg.

Medverkar gör bland andra: Ingrid Bergman, Lasse Dahlqvist, David Hellström och Hilma Svedahl.

Digitalisering och bearbetning Jan G Andersson, Brålanda.

Välkommen till Stala Bygdegård!

Måndagen den 11 mars, kl 18.
Filmen är 2,2 timmar lång.

Anmälan senast 4 mars till Inga-Lena 0304-223 30.

Entré: 100 kr, under 15 år 40 kr. inkl. fika.

Arrangör: Stala Bygdegårdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.