Hälsa & välbefinnande

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

I kursen används boken Sorgbearbetning och materialet används både under träffarna och arbete för dig mellan träffarna.

Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis jobbar vi i helgrupp om ca 10 personer. Vi presenterar oss då kort för varandra går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgearbete sitter vi i mindre grupper grupper som är desamma under hela kursen. Vi lär ut en metod ger stöd och handledning samt erbjuder en trygg och säker miljö – men det är du som genomför ditt eget sorgearbete.

Om ledaren: Ulrika Källman är utbildad handledare inom sorgberabetning.
Antal träffar: 8
Plats: Junogatan 7, Uddevalla