Samtalscirkel om barn, ungdomar och missbruk

Anmäl dig till en samtalscirkel där vi kan dela erfarenheter med andra föräldrar eller anhöriga till barn/unga med missbruksproblematik.
Samtalscirkeln riktar sig till dig som har ett barn eller ungdom i din närhet som missbrukar.
Vi kommer inte att kunna lösa problemen vi står i eller har stått i, men att möta andra i liknande situation - som vill och kan lyssna - kan underlätta mycket i processen framåt. Vi är sällan så ensamma som vi kan tro när vi är mitt uppe i det och nästan allt känns omöjligt…”

Presentation:

Samtalsledare Morgan Söderberg & Marielle Peterson

Båda ledare har egna erfarenheter av att leva nära anhöriga med missbruksproblematik


Tid: 16:00-17:30
Plats: Junogatan 7
Kostnad: Kostnadsfritt, fika ingår!
Anmälan: vast@sv.se
Läs mer på sv.se