Hållbar utveckling

Den globala rörelsen för Tiny Houses växer idag i rekordfart och intresset för att bygga små mobila hus är stort. Rörelsen går hand i hand med en längtan som alltfler delar. En längtan efter att leva enklare och med ett mindre fotavtryck, utan stor skuldsättning och med begränsad exponering mot finansmarknaderna. Ut ur ekorrhjulet. Samtidigt nära naturen och sociala relationer. Att bo smått och fritt är smart. Eller är det det?

Vid höstens seminariedag om Tiny Houses den 4:e september utbyter vi erfarenheter om att bygga tiny houses och lyssnar till ett antal husbyggare som gjort resan och delar sina berättelser: svårigheter, lärdomar, kostnader. Och om den där känslan av att sitta med en bok i sitt självbyggda Tiny House när regnet studsar mot taket.

Program
12.00-13.00 Lunchfika
13.00 Inledning av Egnahemsfabriken och Omställning Tjörn
13.15 Jens och Malin, Utkopplad, (24 kvm på hjul): Lev litet, och mycket!
13.45 Andrea Ottander (17 kvm på hjul): Tiny House på Langeland (projektet är känt från Husdrömmar)
14.15 Paus
14.30 Linn Eriksson (27 kvm på hjul): Sluta tveka, det är bara å bygga.
15.00 Paneldiskussion med Linn Eriksson, Utkopplad, Andrea Ottander m fl: Så blir Tiny House en del av omställningen
15.45 Summering

Omställningscafé
Efter seminariet kl 16.15 blir det omställningscafé med Tinna Harling och Erik Berg som samtalsledare. Stanna kvar och diskutera Tiny House och omställning och ät pizza från Egnahemsfabrikens vedeldade pizzaugn!

Anmälan seminarium
Deltagaravgift: 100 kr. Max 30 deltagare.
Digitalt deltagande: Vi webbsänder för den som inte kan vara på plats. Ange vid din anmälan om du avser delta online istället för fysiskt! Samma deltagaravgift som vid fysisk närvaro.

Anmälan omställningscafé
Omställningscafét är kostnadsfritt.
Vill du som seminariedeltagare även delta vid omställningscafét anmäler du dig till cafét här:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vast/kurser/omstallningscafe-samtal-kring-tiny-house-78631/

Ett arrangemang i samarbete mellan Egnahemsfabriken, Studieförbundet Vuxenskolan och Omställning Tjörn.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900