Humaniora


Välkommen till högläsning i grupp på det sätt som du själv känner dig bekväm med. Är du van eller ovan läsare spelar ingen roll. Alla är välkomna!
Vi läser dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans. Under läsningen stannar vi upp för att samtala och reflektera kring tankar, känslor och minnen som texterna väcker. En utbildad läsledare leder samtalet och väljer också ut nya texter till varje tillfälle. Texterna delas ut på träffen - deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan träffarna.
Alla deltar i gruppen på det sätt som en själv önskar – genom att dela tankar, känslor och erfarenheter, genom att läsa högt eller enbart genom att lyssna.
Tillsammans upptäcker vi läsning och litteratur. Vi får en paus från vardagen för att gemensamt fokusera på något annat en stund. Vi delar tankar, känslor och erfarenheter, vilket kan ge nya perspektiv och skapa samhörighet.

Kursledare: Soli Strömberg Rosendahl, bibliotekarie, skrivpedagog och utbildad läsledare i Shared Reading.

Deltagarna behöver egen dator/telefon/surfplatta, internet samt webkamera och mikrofon.


5 söndagar kl 18-19.30 med start när minst 4 personer anmält sig. Digitalt, via Teams el Zoom el Jitsi.