Hälsa & välbefinnande

Självhjälpsgrupp

Kursinnehåll
Vill du ha stöd? Då måste du själv stötta. Vill du ha hjälp? Då måste du själv hjälpa. Så fungerar det i en självhjälpsgrupp.
Att ingå i en självhjälpsgrupp innebär att frivilligt gå in i den likvärdighet och ömsesidighet som råder i en grupp. Det finns ingen ledare eller expert i gruppen, utan det handlar om att träffa andra och utvecklas tillsammans. Men även att växa genom att arbeta med sig själv och sitt beteende.

Kursplan
I självhjälpsgruppen möte du andra människor som är där av samma anledning som du och där ni har en sak gemensamt och det är problemet, erfarenheten & upplevelsen. Målet är att hitta din egen kraft och ta kontroll över ditt liv, genom att lyssna, tala samt respektera.

Studiematerial
Du är din egen bok!

Bra att veta
Det sker i samförstånd med andra - allt som ni talar om i rummet stannar där.
Det är gratis att delta. Kaffe/te säljs till självkostnadspris.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Solkatten Göteborg.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900