Trädgård, hus och hem

Fyra träffar kring egenproduktion av mat, resurshushållning, närvaro i det egna livet och sociala nätverk i närsamhället.
Alternativ livsstil - att bryta en samhällsnorm, minska klimatpåverkan och få ökad egen- eller familjetid. Hur kan just min väg mot självförsörjning se ut? Hur kan vi i lokalsamhället stödja varandra? En kurs som ger både reflektion, verktyg för att gå vidare mot omställning och exempel på självhushållning och lokal samverkan i praktiken. Två fältbesök med fokus trädgårdsodling, egenbygge av småhus och lokalt förankrat socialt förändringsarbete.

1. Varför självhushållning. 9/10 Sundsby säteri
Alternativ livsstil - att bryta en samhällsnorm. En möjlighet till minskad klimatbelastning, trygghet vid kriser, ökad familjetid. Hur ser just min situation ut? Vilka är våra behov? När behövs samhället, vad kan vi skapa själva?

2. Metoder för omställning - att möta våra behov. 16/10 Sundsby säteri
Hur kan min väg mot självförsörjning se ut? Hur mycket behöver vi producera? Hur kan vi i det egna lokalsamhället hjälpa varandra utifrån de behov vi har?

3. Ett praktiskt exempel på självhushållning. 23/10 Hemma hos ledaren
Studiebesök hos kursledare Joakim Wenner med fokus på matproduktion. Visning av odling, djurhållning, vattenförsörjning m m.

4. Ett exempel på initiativ i lokalsamhället. Egnahemsfabriken 30/10
Studiebesök hos Egnahemsfabriken, där vi diskuterar egenbygge av hus, odlingsprojekt. samt sociala förändringsprocesser med lokal förankring. Hur kan vi skapa nätverk för omställning?

Förköp
Föranmälan via denna webbplats.

Arrangeras i samarbete med
Egnahemsfabriken och Tjörns kommun

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900