Trädgård, hus och hem

Skapa skogsträdgård

Kursinnehåll
Genom att odla med skogens ekosystem som förebild kan vi skapa hållbara odlingar som kräver liten mänsklig arbetsinsats i förhållande till den skörd som kan plockas ut samtidigt som jordens bördighet kontinuerligt förbättras och den biologiska mångfalden gynnas.
Med skogsträdgården Ravinen som utgångpunkt kommer du att få lära dig mer om hur en skogsträdgård fungerar och hur du själv kan börja skapa din egen skogsträdgård. Vid varje tillfälle varvas teori med praktiskt arbete i Ravinen. Skogsträdgården Ravinen ligger i Utsikten Ekoby på nordöstra Orust.

Kursplan
Studiecirkelns innehåll anpassas efter säsong, rådande omständigheter och deltagarnas förkunskaper och önskemål, men du kommer bland annat att lära dig mer om:
• Vad en skogsträdgård är
• Skogsekologi
• Metoder för att planera skogsträdgårdar
• Strategier för hantering av vatten och vattentillgång
• Marktäckning
• Träd, buskar, ätliga, fleråriga örter och andra lämpliga växter för skogsträdgårdar
• Växturval och växtkombinationer
• Växtförökning
• Etableringstekniker
• Växtskydd
• Löpande skötsel av en skogsträdgård

Studiematerial
Som studiematerial använder vi boken Skogsträdgården. Odla ätbart överallt av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg (2018).

Cirkelledare
Cirkelledare är Rikard Wingård. Rikard är permakulturdesigner och har under de senaste åren varit en av de huvudansvariga för att bygga upp skogsträdgården Ravinen.

Bra att veta
Vi ses vid 8 tillfällen med fyra veckors mellanrum. Cirkeln sträcker sig över höst och vår med ett uppehåll vid jul.

Ta med kläder efter väder, något att sitta på och stadig fika eller enkel lunch.

Cirkeln arrangeras i samarbete med föreningen Skogsträdgården Ravinen.

Kostnaden är 250 kr. Är du medlem i föreningen Skogsträdgården Ravinen är kostnaden 150 kronor. Här hittar du mer information om skogsträdgården och hur du blir medlem:
https://www.utsikten-ekoby.se/skogstradgard/

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.