Historia & Konsthistoria

Skärvor av en svunnen tid, filmvisning och samtal

Filmen "Skärvor från en svunnen tid" - en dokumentär om stenhuggeriet i Bohuslän
Stenhuggeriet i Bohuslän har en kort men intensiv historia som tog sin början på 1860-talet och som avklingade under 1970-talet.
Perioden präglas bland annat av extrema konjunktursvängningar, två världskrig, strejker, lockouter och 30-tals depressionen.
Detta förde med sig en otrolig inflyttning av arbetskraft till Bohuslän som tills dess varit helt präglat av fiske och jordbruk. Inflyttningen var inte helt problemfri. Det Schartauanska Bohuslän invaderades av arbetare från framför allt Halland, Blekinge och Småland med betydligt radikalare åsikter.
Skärvor från en svunnen tid är en dokumentärfilm om denna dynamiska och spännande epok i Bohusläns historia, berättad av några som fortfarande är i livet.

Film av Kjell Andersson, KMA Film, visades på SVT hösten 2004.

Förköp
Biljetter finns att köpa/reservera

Arrangeras i samarbete med Bohusfestivalen

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.