Skogens vatten - om vattenhänsyn i skogsbruket

Kursinnehåll Kursplan
Kapitel från boken Skogens Vatten:
Perspektiv på vatten
Vattnet som ekologisk motor
Vattnet - en del av vår folksjäl
Lär känna skogens vattenmiljöer
Naturvärdesbedömning av vattendrag
Vattenhänsyn och blå målklassning
Tre vägval för skogens diken
Mer om våtmarker

Studiematerial
Studiematerialet består av Faktabok, Studiehandledning och tilläggsmaterialet WWF Verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen.
Detta beställs hem till första träffen för en kostnad av 200kr. Meddela om ni har delar av studiematerialet sedan tidigare.

Bra att veta
I deltagaravgiften ingår ej kursmaterial.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Södra Skogsägarna

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900