Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Skogsträdgårdens gestaltning - Hur kan vi utforma perenna, ätliga trädgårdar?
Vi besöker tre olika skogsträdgårdar i olika faser av uppbyggnad, guidade på platserna av Boban Kalmár som är skogträdgårdsodlare i Bottna i norra Bohuslän.

På kursen tittar vi på några av deltagarnas platser, i tre olika miljöer.
Hur ser de naturgivna förutsättningarna ut på de olika platserna? Hur kan vi utforma skogsträdgårdar utifrån permakulturprinciper?

Att odla livsmedel i skogsträdgårdar har många fördelar. Inte minst med ett förändrat klimat är perenna växter mer resilienta och tåligare och de kan binda mer koldioxid är ettåriga växter. Åtminstone på sikt, efter etableringsfasen, är skötselbehovet i en skogsträdgård avsevärt mindre än i en grönsaksodling.

Skogsträdgårdarna ligger i Hjärtum, Utby och Ljungskile. Mer information får du av kursledaren efter anmälan.

Datum:
27 maj kl 18-21
17 juni kl 18-21
19 augusti kl 18-21

Planerad kurslitteratur: Skogsträdgården av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg.

Kursen är kostnadsfri, men du behöver vara medlem i föreningen K.U.L i Hjärtum ek. för, för att delta. Om du saknar medlemskap men vill vara med på kursen, så kan medlemskapet ordnas efter kursanmälan.
Max antal deltagare är 8 personer. När pandemi-restriktionerna ändras kommer vi att höja deltagarantalet. Är kursen full så kan du ändå anmäla dig som reserv. Vid ändringar av restriktionerna kontaktar vi reserverna som då också kan få en plats på kursen.