Skönlitterär läsecirkel för seniorer

Skönlitterär läsecirkel för seniorer

Humaniora

I läsecirkeln väljer vi skönlitterära böcker utifrån deltagarnas intresse. I läsecirkeln får vi en fin gemenskap kring böckerna och de olika ämnen vi berör.
Ledaren Ulla-Britt Johansson har hållit läsecirkel hos SV under många år, och hon tycker att det är viktigt och utvecklande att läsa. Förutom intresset för läsning är hon en person som tycker om att vandra, röra sig ute i naturen och förespråkar en sund livsföring. Ulla-Britt Johansson är också engagerad inom SPF.
Det är kostnadsfritt att delta i studiecirkeln.