Hantverk & konst

Har du lust att skriva? Har du tänkt länge att det skulle vara roligt att skriva ner din berättelse, skriva om ditt liv, skriva om en särskild händelse, skriva ett brev till någon eller så vill du skriva av dig och uttrycka dig med ord.
Har du lust att skriva, är detta kursen för dig. Vi använder enkla inspirationsövningar för att komma igång, du får tid för eget skrivande. Tillsammans med dina kurskamrater skapar vi gemenskap och utrymme för skrivande. Är du amatör eller van skrivare spelar ingen roll. Allt skrivande är bortom rätt eller fel och vi inspirerar varandra i en positiv anda. Har du redan ett skrivprojekt och vill få inspiration för att komma vidare, går det bra.

Kursledare : Monica Birgersson

Anmälningsinformation
Kursen startar vid minst 8 anmälda deltagare.

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900