Humaniora

Har du en lust eller längtan efter att skriva?
Vare sig du vill skriva verkliga eller påhittade historier är detta kursen som hjälper dig igång. Vi provar att skriva dikt och prosa.
Genom övningar och teoretiska genomgångar lär vi oss att bygga karaktärer och miljöer, vi skriver dialoger och tar reda på hur man gestaltar.
Att skriva ska vara roligt så övningarna görs både individuellt och gemensamt. Ibland läser vi upp kortare delar av våra texter för varandra.

Inga förkunskaper krävs.
Du tar själv med din dator/platta eller penna och papper.